Статутні документи >> Заохочення та стимулювання
   
 

Затверджено
на засіданні Ради ГО "Асоціація
ветеранів державної охорони України»

Протокол № 41 від 18.06.2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про заохочення відзнаками Громадської організації
"Асоціація ветеранів державної охорони України"

І. Загальні положення

1.

Це Положення визначає перелік установлених Громадською організацією "Асоціація ветеранів державної охорони України" (далі - Асоціація) заохочувальних відзнак (далі - відзнаки), якими можуть нагороджуватися члени Асоціації, вітчизняні та іноземні ветеранські організації органів, що здійснюють функції державної охорони, військовослужбовці Управління державної охорони України, а також порядок та умови застосування заохочень.
 

2.

В Асоціації встановлені такі відзнаки:

1.1 - цінний подарунок з символікою Асоціації (пам’ятний сувенір);

1.2 - Подяка Асоціації (додаток 1);

1.3 - Грамота Асоціації (додаток 2);

1.4 - нагрудний знак Асоціації "ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ" (додаток 3);
 

3.

До нагрудного знака Асоціації "ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ" (далі - нагрудний знак) нагородженому видається Посвідчення (додаток 4).
 

4.

Нагородження відзнаками проводиться:

 • за особисті досягнення у професійній діяльності та бездоганну службу, особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з забезпеченням державної охорони, вагомий особистий внесок у діяльність Асоціації;

 • з нагоди професійних свят;

 • з нагоди ювілеїв підприємств, установ, організацій.

5.

Наступне нагородження відзнаками осіб/організацій, які були відзначені державною нагородою, відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, місцевих органів виконавчої влади та Управління державної охорони України, можливе не раніше ніж через один рік після останнього нагородження, за винятком працівників, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і виходять на пенсію або співробітників, які отримали при забезпеченні державної охорони поранення, каліцтво або захворювання.
 

6.

Особи/організації, зазначені у пункті 1 цього розділу, не можуть бути повторно нагороджені нагрудним знаком.
 

7.

Гранична кількість відзнак, якими можуть бути нагороджені особи/організації, зазначені в пункті 1 цього розділу, протягом календарного року не може перевищувати:

 • Подяк - 25 одиниць;

 • Грамот - 15 одиниць;

 • нагрудного знака - 10 одиниць.

8.

Цінним подарунком (пам’ятним сувеніром з символікою Асоціації) відзначаються члени Асоціації, які активно сприяють її діяльності, військовослужбовці Управління державної охорони України з нагоди ювілею, святкових дат або річниць.
 

9.

Подяка Асоціації є відзнакою, яка запроваджується для заохочення членів Асоціації, військовослужбовців Управління державної охорони України та інших організацій, що належать до сфери правоохоронної діяльності, які зробили внесок у розвиток Асоціації, державної охорони, за ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків та професійні досягнення, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері охоронної діяльності.
 

10.

Грамота Асоціації є відзнакою, яка запроваджується для відзначення:

 • членів Асоціації, військовослужбовців Управління державної охорони України та інших організацій, що належать до сфери правоохоронної діяльності, які зробили значний внесок у розвиток охоронної діяльності;

 • правоохоронні органи та їх ветеранські організації, інші підприємства і установи, які внесли вагомий внесок у становлення та зміцнення державної охорони, успіхи, досягнуті  у справі патріотичного виховання підростаючого покоління.

11.

Нагрудним знаком Асоціації "ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ" відзначаються:

 • члени Асоціації, які мають статус ветерана, внесли вагомий особистий внесок щодо утворення, становлення та зміцнення державної охорони, що продовжують активну роботу в ветеранській організації або сприяють її діяльності;

 • військовослужбовці Управління державної охорони України, працівники правоохоронних органів і члени їх ветеранських організацій, які мають статус ветерана, за вагомий особистий внесок у розвиток в сфері державної охорони;

 • споріднені організації та інші громадські об’єднання за зміцнення співпраці щодо популяризації діяльності охоронних структур, підтримання традицій.

ІІ. Порядок представлення до нагородження

1.

Висунення кандидатур, які представляються до заохочення відзнаками Асоціації, здійснюється відкрито і оформлюється рішенням Ради Асоціації. В протоколі зазначається інформація про підстави для нагородження.
 

2.

Кандидатури на нагородження можуть вноситися Президентом Асоціації, Віце-президентами Асоціації, Головою Ради Асоціації та Головою Ради Відділення Асоціації в АР Крим, начальником Управління державної охорони України, колективним клопотанням членів Асоціації (не менше 25 % від загальної чисельності членів).
 

3.

При колективному клопотанні про заохочення на ім’я Президента Асоціації не пізніше ніж за місяць подається Нагородний лист (додаток 5)
 

4.

Заохочення відомчою відзнакою проводиться наказом Президента Асоціації.

ІІІ. Порядок вручення відзнак

1.

Відзнаки вручаються в урочистій обстановці Президентом Асоціації або за його дорученням Віце-президентами Асоціації, Головою Ради Асоціації та Головою Ради Відділення Асоціації в АР Крим.
 

2.

Особам, нагородженим нагрудним знаком, вручається Посвідчення.
 

3.

У разі втрати заохочувальної відзнаки її дублікат не видається.

ІV. Порядок носіння нагрудних знаків

1.

Відзнака у вигляді нагрудного знакіу носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

Введено в дію наказом № 4 від 18 червня 2014 р.

 

[Завантажити документ у форматі PDF]

 


 

Додаток 1
до Положення про заохочення відзнаками
Асоціації ветеранів державної охорони України
(підпункт 1 пункту 2 розділу І)

ЕСКІЗ
заохочувальної відзнаки Асоціації - Подяки

 

ОПИС
заохочувальної відзнаки Асоціації – Подяки

Подяка Асоціації (далі - Подяка) має вигляд бланка розміром 210 х 290 мм.

На світло-блакитному фоні Подяки розташована рамка сзолотистого кольору. У верхній частині логотип Асоціації, під яким розміщено текст червоними літерами – АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ. Під цим текстом великими різнокольорвими літерами – П О Д Я К А, нижче чорними літерами – слово ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ Під цим написом передбачено вільне місце для внесення відомостей про нагородженого, тексту та підптсу Президента Асоціації, а також дати нагородження.


 

Додаток 2
до Положення про заохочення відзнаками
Асоціації ветеранів державної охорони України
(підпункт 4 пункту 2 розділу І)

ЕСКІЗ
заохочувальної відзнаки Асоціації - Грамоти

 

ОПИС
заохочувальної відзнаки Асоціації – Грамоти

Грамотаа Асоціації (далі - Грамота) має вигляд бланка розміром 210 х 290 мм.

На світло-жовтомуому фоні нерівної тональності Грамоти розташована рамка золотисого кольору. У верхній частині логотип Асоціації. Під зображенням логотипу розміщується текст червоними літерами – АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ, а під цим текстом великими темно-синіми літерами насиченого кольору напис – Г Р А М О Т А, нижче чорними літерами – слово НАГОРОДЖУЄТЬСЯ. Під цим написом передбачено вільне місце для внесення відомостей про нагородженого, тексту та підпису Президента Асоціації, а також дати нагородження.


 

Додаток 3
до Положення про заохочення відзнаками
Асоціації ветеранів державної охорони України
(підпункт 5 пункту 2 розділу І)

ЕСКІЗ
заохочувальної відзнаки Асоціації -
нагрудного знака "ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ"

 

ОПИС
заохочувальної відзнаки Асоціації –
нагрудного знака "ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ"

Заохочувальна відзнака Асоціації – нагрудний знак "ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ" (далі - відзнака) має вигляд чотирипроменевої зірки розміром 36 х 36 х 51 мм (Ш х В х Д) білого кольору, на яку накладено рівносторонній хрест розміром 48 х 48 мм з розбіжними сторонами, покритий червоно-пурпуровою емаллю. Посередині хреста – круглий медальйон, обрамлений вінком з колосся золотистого кольору, всередині якого кільце синього кольору з написом по колу золотими літерами ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ. В центрі медальону на полі червоного кольору – геральдичний щит з логотипом Асоціації на фоні кольорів державного прапору України. Усі зображення і написи рельєфні.

За допомогою кільця медаль з’єднується з колодкою, яка має вигляд прямокутної металевої пластини, обтягнутої стрічкою з вертикальними смугами рівної ширини кольорів державного прапору України. У нижній частині колодки – тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки з нагрудним знаком. Розмір колодки: висота - 44 мм, ширина - 28 мм. На зворотному боці колодки – застібка для кріплення нагрудного знаку "ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ" до одягу.

 


 

Додаток 4
до Положення про заохочення відзнаками
Асоціації ветеранів державної охорони України
(пункт 3 розділу І)

ЕСКІЗ
посвідчення до заохочувальної відзнаки Асоціації –
нагрудного знака "ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ"

 

ОПИС
посвідчення до заохочувальної відзнаки Асоціації –
нагрудного знака "ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ"

Посвідчення являє собою прямокутник розміром 158 х 109 мм, виготовлений з твердого картону в обкладинці темно-синього кольору, складеного на згин у вигляді книжки.

На обкладинці Посвідчення розташовується зображення малого Державного Герба України, під яким зроблено напис великими друкованими літерами жовтого кольору - "ПОСВІДЧЕННЯ".

Ліва частина внутрішньої площини Посвідчення:
 • зверху по центру рамки розміщено напис великими літерами чорного кольору у три рядки: 1-й рядок - "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ", 2-й рядок - "ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ", 3-й рядок – "УКРАЇНИ";

 • під написом розміщено кольорове зображення відомчої заохочувальної відзнаки Асоціації – нагрудного знака "ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ".

Права частина внутрішньої площини Посвідчення:

 • зверху по центру розміщено напис великими чорними літерами "НАГОРОДЖЕНО";

 • нижче – місце (три горизонтальні лінії) для заповнення даних про нагородженого;

 • під цим – посередині розміщується напис темно-бордового кольору у два рядки великими літерами 1-й рядок - "ВІДЗНАКОЮ" та 2-й рядок - "ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ";

 • знизу розміщено напис чорними літерами у три рядки "Президент Асоціації", "ветеранів державної", "охорони України" та нижче місце для підпису "_________________ В.Вакуленко", печатка Асоціації;

 • по центру рамки – фонове зображення сірого кольору силуету нагрудного знака "ЗА ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ".

Обидві частини внутрішньої площини Посвідчення мають фон сірого кольору нерівної тональності з горизонтальними хвилястими лініями та рамку золотистого кольору. Крім того, на правій частині є тіньове зображення відзнаки.

 


 

Додаток 5
до Положення про заохочення відзнаками
Асоціації ветеранів державної охорони України
(пункт 4 розділу ІІ)

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
(при подачі колективного клопотання)

1.
Прізвище, ім'я, по батькові/
назва організації
______________________________________________
______________________________________________
     
2

Посада і місце роботи, служби/
код ЄДРПОУ організації

______________________________________________
     
3
Число, місяць, рік і місце народження
______________________________________________
     
4
Стать
______________________________________________
     
5
Які має державні та відомчі нагороди (дата та номер підтвердного документа)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
     
6
Місце проживання особи/
адреса організації
______________________________________________
     
7
Членство в Асоціації/
місце служби
______________________________________________
     
8
Вислуга років:
календарна/загальна
_______________________ / _____________________
     
9
Підстава для нагородження
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
     
10
Кандидатура висувається на нагородження
______________________________________________

Представляється до ___________________________________________________________________________
  (вид нагороди)

 

 

Фотоматеріали
 
 
 
 
 
 
 

Наша адреса: Україна, 03037, місто Київ, вул. Вузівська, буд. 5, кв. 64.