Статутні документи >> Реєстрація посвідчень
   
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Ради ГО "Асоціація
ветеранів державної охорони України"

(Протокол № 54 від 17.12.2015 р.)

ПОЛОЖЕННЯ
про посвідчення члена Громадської організації «Асоціації ветеранів
державної охорони України», порядок його реєстрації та видачі

I. Загальні положення

1.1.

Дане Положення визначає порядок реєстрації, видачі, повернення та списання посвідчень членів Громадської організації «Асоціація ветеранів державної охорони України» (надалі за текстом – Посвідчення та Асоціація).
 

1.2.

Посвідчення члена Асоціації є документом, який підтверджує членство в Асоціації.
 

1.3.

Дія цього Положення поширюється на індивідуальних (почесних) та колективних членів Асоціації, а також на працівників Асоціації.
 

1.4.

Посвідчення видається після оформлення членства в Асоціації.
 

1.5.

Використання Посвідчення допускається протягом членства в Асоціації та встановленого терміну його дії. При припиненні членства в Асоціації (вихід/виключення) Посвідчення підлягає поверненню. Строк дії Посвідчення становить не більше 5 років з дати видачі.
 

ІІ. Порядок реєстрації та видачі

2.1.

Посвідчення видається індивідуальним (почесним) членам Асоціації, а також працівникам Асоціації на період виконання договірних зобов’язань. Посвідчення особам, які не працюють в Асоціації, може бути видане в виняткових випадках на підставі рішення Ради Асоціації.
 

2.2.

Президент Асоціації призначає відповідальну особу, яка здійснює виписку і реєстрацію виданих та повернутих Посвідчень.
 

2.3.

Бланки Посвідчень є документами суворої звітності, що вимагає:

 • їх виготовлення друкарським способом з трьома ступенями захисту (захисна  сітка,
  нумерація, печатка);
 • обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків суворої звітності;
 • видачі бланків і журналу особі, на яку покладені обов’язки з реєстрації виданих,
  повернутих і використаних посвідчень;
 • контролю за правильним та своєчасним порядком оформлення і видачі Посвідчень;
 • списання повернутих та використаних посвідчень за актом.

2.4.

Реєстрація Посвідчень здійснюється в Книзі реєстрації та видачі (вилучення) Посвідчень, сторінки якої нумеруються. Книга прошивається, скріплюється печаткою і підписами Президента та Секретаря Асоціації.
 

2.5.

Посвідчення видається під розпис і реєструється в Книзі реєстрації посвідчень та видачі Посвідчень. При видачі Посвідчення особи інструктуються щодо порядку їх  використання та повернення.
 

 2.6.

Забороняється видавати Посвідчення, які повністю або частково не заповнені.
 

 2.7.

Члену Асоціації, який втратив Посвідчення, дублікат видається після отримання заяви-пояснення та рішення Ради Асоціації. Отримання дублікату Посвідчення здійснюється за умови компенсації заявником витрат на виготовлення.
 

 2.8.

Посвідчення, термін чинності якого вичерпався або при позбавленні особи права ним користуватися, вилучається.
 

2.9.

У випадку виходу/виключення з членів Асоціації відповідальна особа, на яку покладені обов’язки виписки та реєстрації Посвідчень, здійснює заходи щодо вилучення у такого члена Асоціації Посвідчення, про що у Книзі реєстрації робиться відповідний запис.
 

2.10.

Посвідчення, що повернуті, знищуються за Актом, як документи суворої звітності.
 

ІІІ. Опис Посвідчення

3.1.

Посвідчення ветерана державної охорони України виготовлене у формі книжечки розміром 65 х 100 міліметрів, обтягнутої ледерином темно бордового кольору з "розводами" більш світлого відтінку.
 

3.2.

На лицьовому боці Посвідчення посередині золотими літерами виконано напис "ПОСВІДЧЕННЯ" (Додаток № 1).
 

3.3.

Внутрішня площина Посвідчення (Додаток № 1):

Ліва частина:

 • зліва по центру виділено місце для вклеювання фотографії власника Посвідчення;
 • у лівому нижньому куті розміщено порядковий номер (№ 000Х) червоного кольору, шрифт IMPACT 14 п.;
 • праворуч: кольоровий логотип Асоціації, під ним напис літерами червоного кольору, шрифт Times New Roman, у три рядки: 1-й рядок - "Асоціація ветеранів", 2-й рядок - "державної охорони", 3-й рядок – "УКРАЇНИ";
 • нижче чорними літерами, шрифт Times New Roman 9 п., зазначений термін дії Посвідчення: Дійсне до ХХ ХХХХХХХ ХХХХ року.

Права частина:

 • зверху по центру розміщено напис великими червоними літерами "ПОСВІДЧЕННЯ", шрифт IMPACT 18 п.;
 • під цим – посередині розміщується напис літерами чорного кольору, шрифт Times New Roman 17 п., у п’ять рядків: 1-й рядок – звання (курсив), 2-й рядок – великими літерами прізвище, 3-й рядок – ім’я та по батькові, 4-й рядок – напис курсивом "Член Асоціації" або посада, 5-й рядок – напис курсивом "Прохання надавати всебічну допомогу власнику цього посвідчення";
 • у правому верхньому куті розміщено порядковий номер (№ 000Х) червоного кольору, шрифт IMPACT 14 п.;
 • знизу розміщено напис курсивом чорними літерами, шрифт Times New Roman 9 п., у три рядки "Президент Асоціації ветеранів", "державної охорони України" та нижче місце для підпису "В.Вакуленко".

3.4.

Обидві частини внутрішньої площини Посвідчення мають фон сіро-блакитного кольору нерівної тональності з захисною сіткою білого кольору та скріплюються печаткою.
 

 

   
Додаток № 1
до ПОЛОЖЕННЯ про Посвідчення члена Асоціації,
порядок його реєстрації та видачі
(пункти 3.2 та 3.3 розділу ІІІ)

     
     

 

[Завантажити документ у форматі PDF]

 

Фотоматеріали
 
 
 
 
 
 
 

Наша адреса: Україна, 03037, місто Київ, вул. Вузівська, буд. 5, кв. 64.