Статутні документи >> Ревізійна комісія
   
 

Затверджено
Установчою Конференцією
Громадської організації «Асоціація
ветеранів державної охорони України»

Протокол № 2 від 19.12.2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Ревізійну комісію
Громадської організації "Асоціація ветеранів державної охорони України"

 

1.

Згідно Закону України «Про об’єднання громадян» та Статуту Громадської організації «Асоціація ветеранів державної охорони України» (надалі за текстом – Асоціація), утворюється Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією Асоціації зі складу її членів терміном на три роки в кількості трьох осіб. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Ради та інші керівні особи Асоціації.
 

 

2.

На першому засіданні Ревізійної комісії з її членів обирається Голова Ревізійної комісії.
 

 

3.

Ревізійна комісія складає висновки за підсумками річних звітів та балансів на основі щорічних перевірок. Без висновку Ревізійної комісії Конференція Асоціації не вправі затверджувати баланс.
 

 

4.

Ревізійна комісія проводить перевірки фінансової діяльності виконавчого органу Асоціації за дорученнями Конференції Асоціації, Ради Асоціації, за її власною ініціативою або за вимогою не менше 1/3 загальної кількості членів Асоціації, у разі неплатоспроможності Асоціації, а також у випадку, якщо цього вимагають інтереси Асоціації в цілому.
 

 

5.

Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення керівних осіб.
 

 

6.

Ревізійна комісія доповідає про результати перевірок Конференції Асоціації та Раді.
 

 

7.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів та спеціалістів, які не мають посад в апараті Асоціації, аудиторські організації з оплатою необхідних витрат.
 

 

8.

Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Конференції Асоціації або проведення засідання Ради Асоціації, якщо виникла загроза суттєвим інтересам  Асоціації,  або у випадку виявлення зловживання керівними особами Асоціації.
 

 

9.

Ревізійна комісія веде протоколи засідань, які підписує Голова та Секретар.
 

 

10.

Всі витрати на утримання Ревізійної комісії здійснюються за рахунок Асоціації.
 

 

[Завантажити документ у форматі PDF]

 

Фотоматеріали
 
 
 
 
 
 
 

Наша адреса: Україна, 03037, місто Київ, вул. Вузівська, буд. 5, кв. 64.