Статутні документи >> Благодійна допомога
   
 

Затверджено
Установчою Конференцією
Громадської організації «Асоціація
ветеранів державної охорони України»

Протокол № 2 від 19.12.2009 р.

ПОРЯДОК
призначення і виплати благодійної допомоги

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови призначення і виплати благодійної (матеріальної) допомоги Громадською організацією «Асоціацією ветеранів державної охорони України» (надалі за текстом – Асоціація) сім’ям загиблих, померлих ветеранів та співробітників Управління державної охорони України, а саме:

 • одноразова допомога при похованні;
 • допомога на неповнолітніх дітей в зв’язку зі смертю батьків;
 • допомога непрацездатним членам сім’ї в разі смерті годувальника.

2. Благодійна (матеріальна) допомога сім’ям загиблих, померлих ветеранів та співробітників Управління державної охорони України призначається і виплачується:

 • неповнолітнім дітям;
 • дружині-чоловікові;
 • матері-батькові.

ІІ. Допомога при похованні

1. Допомога надається за рахунок коштів Асоціації у зв’язку з витратами, зумовленими похованням.
Асоціація у цьому випадку надає благодійну допомогу для часткової компенсації витрат на поховання.

2. Допомога на поховання надається у разі смерті ветерана або співробітника Управління державної охорони України, а також їх членів сім’ї:

 • дружини (чоловіка);

 • дітей, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років, а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років.

3. Допомога надається ветерану або співробітнику Управління державної охорони України, члену їх сім’ї, які здійснили поховання.

4. Допомога на поховання ветерана або співробітника Управління державної охорони України, а також членів сім’ї надається в розмірі, що встановлюється рішенням Ради Асоціації.
Допомога на поховання призначається на підставі заяви та таких копій документів, які необхідні в кожному конкретному випадку (свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження, довідки ідентифікаційного коду).

5. Зазначена виплата є одноразовою.

6. Виплата допомоги особам, зазначеним в п.2 даного розділу, провадиться бухгалтерією Асоціації на підставі видаткового ордеру.

ІІІ. Допомога на неповнолітніх дітей у зв’язку зі смертю батьків

1. Допомога на неповнолітніх дітей надається за рахунок коштів Асоціації у зв’язку зі смертю (загибеллю) батька (матері) - ветеранів або співробітників Управління державної охорони України.
Завданням Асоціації у цьому випадку є матеріальна підтримка дітей до досягнення ними повної цивільної дієздатності.

2. Допомога надається у разі смерті (загибелі) батька (матері) - ветеранів або співробітників Управління державної охорони України на дітей, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років, а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років, усиновленим дітям, які проживали з усиновителями, або були на день смерті годувальника вихованцями, учнями, студентами, курсантами та слухачами (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів), стажистами навчальних закладів і не досягли 23-річного віку.

3. Допомога надається в розмірі, що встановлюється рішенням Ради Асоціації.
Допомога призначається на підставі таких копій документів: заяви батька (матері), свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану, свідоцтва про народження дитини, посвідчення дитини-інваліда, довідки про навчання дитини в середньому професійно-технічному або вищому навчальному закладі, які не мають власних сімей, у тому числі ті, що одержують стипендію, незалежно від того, де вони проживають (разом з батьками чи перебувають на навчанні в іншому населеному пункті), довідка ідентифікаційного коду.

4. Зазначена виплата здійснюється щомісяця.

5. Виплата допомоги особам, зазначеним в п.3 даного розділу, провадиться бухгалтерією Асоціації за відповідним списком (відомістю), шляхом перерахування коштів на обумовлений в заяві особовий рахунок особи через банківські установи та при наданні копії договору касового обслуговування відповідного банку до бухгалтерії Асоціації

IV. Допомога непрацездатним членам сім’ї в разі смерті годувальника

1. Допомога непрацездатним членам сім’ї надається за рахунок коштів Асоціації у зв’язку зі смертю, загибеллю годувальника – ветерана або співробітника Управління державної охорони України.

2. Завданням Асоціації у цьому випадку є матеріальна підтримка непрацездатних членів сім’ї, які перебували на утриманні ветерана або співробітника Управління державної охорони України:

 • дружини (чоловіка): чоловіки – 60 років, жінки – 55 років, або є інвалідами;

 • дітей, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років, а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років, усиновленим дітям, які проживали з усиновителями, або були на день смерті годувальника вихованцями, учнями, студентами, курсантами та слухачами (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів), стажистами навчальних закладів і не досягли 23-річного віку;

 • батька, матері, які перебували на утриманні померлого і досягли пенсійного віку.

3. Допомога надається в розмірі, що встановлюється рішенням Ради Асоціації.
Допомога призначається в кожному конкретному випадку на підставі таких копій документів: заяви непрацездатної особи, паспорта, довідки ідентифікаційного коду, свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану, посвідчення інваліда, рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною), довідки з місця проживання про перебування особи на утриманні померлого (загиблого) ветерана або співробітника Управління державної охорони України.

4. Зазначена виплата здійснюється щомісяця.

5. Виплата допомоги особам, зазначеним в п.3 даного розділу, провадиться бухгалтерією Асоціації за відповідним списком (відомістю), шляхом перерахування коштів на обумовлений в заяві особовий рахунок особи через банківські установи та при наданні копії договору касового обслуговування відповідного банку до бухгалтерії Асоціації.

6. Не вважаються такими, що перебували на утриманні померлого (загиблого) ветерана або співробітника Управління державної охорони України члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

V. Припинення виплати

1. Виплата допомоги припиняється в разі досягнення повноліття чи смерті особи, якій така виплата встановлена.

2. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням Ради Асоціації.

VІ.Контроль за виплатою допомоги

1. Контроль за своєчасною та цільовою виплатою допомоги здійснюється Ревізійною комісією Асоціації шляхом проведення перевірки відповідних документів.

 

[Завантажити документ у форматі PDF]

 

 

Фотоматеріали
 
 
 
 
 
 
 

Наша адреса: Україна, 03037, місто Київ, вул. Вузівська, буд. 5, кв. 64.